Formularz rejestracyjny

Jeżeli chcą się Państwo zapisać na wizytę stomatologiczną w Family Dental, jest to możliwe poprzez wypełnienie formularza. Można również pobrać wersję papierową formularza, a następnie wydrukowany i wypełniony dostarczyć pocztą lub osobiście.

Oprócz tego, dzwoniąc pod jeden z naszych numerów telefonicznych, mogą się Państwo skontaktować z jedną z naszych asystentek. Dokonają rejestracji na wyznaczony termin i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia *

  Ulica, nr domu *

  Kod pocztowy i miejscowość *

  Telefon domowy

  Telefon komórkowy *

  Adres e-mail *

  Towarzystwo ubezpieczeniowe

  Nr polisy

  Sofi/BSN: *

  Pytania o stan zdrowia:

  Wysokie ciśnienie
  TakNie

  Niskie ciśnienie
  TakNie

  Choroby serca
  TakNie

  Sztuczne zastawki
  TakNie

  Rozrusznik serca
  TakNie

  Zawał serca
  TakNie

  Operacje na sercu
  TakNie

  Padaczka
  TakNie

  Choroby układu oddechowego
  TakNie

  Choroby nerek
  TakNie

  Cukrzyca
  TakNie

  Choroba reumatyczna
  TakNie

  Protezy stawów
  TakNie

  Wirus HIV
  TakNie

  Żółtaczka A/B/C
  TakNie

  Przedłużające się krwawienia
  TakNie

  Omdlenia
  TakNie

  Używanie narkotyków
  TakNie

  Ciąża
  TakNie

  Data porodu

  Czy wystąpiły problemy przy wcześniejszych wizytach u stomatologa
  TakNie

  Zażywane leki
  TakNie

  Jakie:

  Alergie na:

  Znieczulenie:
  TakNie

  Antybiotyki:
  TakNie

  Leki przeciwbólowe:
  TakNie

  Metale:
  TakNie

  Inne:
  TakNie

  Jakie:

  * - pole wymagane

  Rezygnacja z wizyty
  W przypadku rezygnacji lub niemożności stawienia się na umówioną wizytę, pacjent zobowiązany jest poinformować o tym drogą telefoniczną lub mailową:

  • minimum 24 godziny przed wyznaczonym terminem, w przypadku wizyty do 30 minut,
  • minimum 48 godzin przed, przy dłuższych wizytach.

  W sytuacji niedopełnienia powyższego obowiązku pacjent zostanie obciążony kosztami umownymi w wysokości €40 za każde 15 minut wizyty. System ten obowiązuje we wszystkich gabinetach lekarskich oraz innych instytucjach w Holandii.