Ubezpieczenie

Holenderskie ubezpieczenie
W Holandii ubezpieczenie od kosztów opieki zdrowotnej jest obowiązkowe. Nawet jeśli nie mieszkają Państwo na stałe w Holandii, ale pracują tutaj i płacą podatki, należy wykupić podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Można samemu dokonać wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego.

W niektórych firmach istnieje możliwość przystąpienia na korzystnych warunkach do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników. Towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych nie może odmówić przyjęcia nikogo do ubezpieczenia w zakresie tzw. pakietu podstawowego (basispakket). Obejmuje on wszystkie niezbędne świadczenia zdrowotne, nie są w to wliczone jednak usługi stomatologiczne.

Pakiet stomatologiczny
Aby skorzystać z refundacji kosztów leczenia z ubezpieczenia, należy wykupić dodatkowo w swojej firmie ubezpieczeniowej pakiet stomatologiczny (tandartsverzekering).

W przypadku braku ubezpieczenia pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty bezpośrednio po wizycie.

Bezpłatna opieka stomatologiczna (z wyjątkiem koron, mostów i ortodoncji) przysługuje jedynie osobom do 18. roku życia.

Płatności w naszym gabinecie stomatologicznym
Pacjenci bez ubezpieczenia stomatologicznego lub z danymi osobowymi niezgodnymi z danymi w systemie są zobowiązani do uregulowania płatności bezpośrednio po zabiegu: gotówką lub holenderską kartą płatniczą. Nie akceptujemy kart z innych krajów oraz kart kredytowych.

Rozliczenia za pośrednictwem UwNota
Aby ułatwić płatności, szczególnie w przypadku dużych kwot, zawarliśmy porozumienie z firmą rozliczeniową Infomedics. W przypadku posiadania przez pacjenta dodatku stomatologicznego zobowiązanie deklarujemy do tychże firm. Firma rozlicza się z Państwa ubezpieczycielem, a do Państwa wysyła fakturę na pozostałą kwotę.

Dodatkowe informacje na temat UwNota znajdziecie Państwo na stronie : www.infomedics.nl.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.
Rezygnacja z wizyty
W przypadku rezygnacji lub niemożności stawienia się na umówioną wizytę, pacjent zobowiązany jest poinformować o tym drogą telefoniczną lub mailową:

  • minimum 24 godziny przed wyznaczonym terminem, w przypadku wizyty do 30 minut,
  • minimum 48 godzin przed, przy dłuższych wizytach.

W sytuacji niedopełnienia powyższego obowiązku pacjent zostanie obciążony kosztami umownymi w wysokości €40 za każde 15 minut wizyty. System ten obowiązuje we wszystkich gabinetach lekarskich oraz innych instytucjach w Holandii.